Bộ chữ Tâm – Phúc – Lộc

Tâm là ngọn nguồn của vạn pháp, là lý hành của Phật giáo Việt Nam: Tâm tịnh thì quốc độ tịnh, Tâm an thì chúng sinh an, Tâm bình thì thiên hạ bình. Chữ Tâm được chạm bằng phương pháp thủ công truyền thống, chất…

Trống đồng Việt Nam

Trống đồng, một di sản văn hóa của dân tộc, là Linh khí của Quốc gia, mang hồn thiêng sông núi, đặc trưng văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa tâm linh, kỷ vật đặc biệt, di sản…

Tượng Vàng Thánh Gióng

Thánh Gióng – Phù Đổng Thiên Vương, một biểu tượng sức mạnh, đoàn kết dân tộc, biểu tượng niềm tin và ý chí quật cường vượt lên trong mọi gian khó giành thắng lợi. Tượng vàng Thánh Gióng là kiệt tác nghệ thuật của thế…

Quốc huy Việt Nam

Quốc huy Việt Nam là hình ảnh cô đọng, xúc tích, đầy đủ về đất nước và con người Việt Nam, là biểu tượng của nền tự chủ, độc lập Quốc gia. Quốc huy Việt Nam được đúc nguyên khối bằng phương pháp thủ công…