Quốc huy Việt Nam

Quốc huy Việt Nam là hình ảnh cô đọng, xúc tích, đầy đủ về đất nước và con người Việt Nam, là biểu tượng của nền tự chủ, độc lập Quốc gia. Quốc huy Việt Nam được đúc nguyên khối bằng phương pháp thủ công truyền thống từ ngọn lửa thiêng được xin từ khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, chất liệu đồng mạ vàng với đường kính…chiều cao…cân nặng…

Quốc huy Việt Nam nằm trong dự án “Vinh Quang Việt Nam 2015 – Tôn vinh tinh thần dân tộc, Tình yêu Tổ quốc” chào mừng Cách mạng tháng Tám và 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, báo Công an Nhân dân, Báo Đại đoàn kết và Công ty Hữu Nghị Á Châu phối hợp thực hiện.

quoc-huy-mat-truoc

Quốc huy Việt Nam là hình ảnh cô đọng, xúc tích, đầy đủ về đất nước và con người Việt Nam, là biểu tượng của nền tự chủ, độc lập Quốc gia.

qh-mat-sau

Mặt sau Quốc huy Việt Nam là hình ảnh Quốc kỳ Việt Nam với cờ đỏ sao vàng.

Xuất xứ: Việt Nam.

 

Loading Facebook Comments ...

Quà tặng cao cấp