In phiếu thu, order

In hóa đơn là chứng từ thương mại nhằm thể hiện mối quan hệ mua bán, trao đổi giữa các chủ thể trong xã hội. Hóa đơn ra đời với ý nghĩa giữa hai bên đối tác giữa người bán và người mua có giá trị làm bằng chứng chứng nhận cho việc chuyển nhượng, mua bán hàng hóa giữa hai bên. Khi có tranh chấp trong mua bán hàng hóa hai bên tự giải quyết. Theo thời gian phát triển hóa đơn ngày càng trở nên quan trọng và nó có ý nghĩa về mặt pháp luật khi có tranh chấp giữa hai bên xảy ra.

in hoa don_01

Một số mẫu hóa đơn

Hóa đơn còn có vai trò làm chứng từ kế toán và nhà nước khi áp dụng chế độ thuế khóa nhằm xác định doanh thu hay thu nhập để tính thuế đề cần dựa vào đây.

Vai trò của in hóa đơn thường có những nội dung sau

Thông tin về hóa đơn và xác nhận giao dịch thực hiện: Loại hóa đơn; số hóa đơn để có thể chứng nhận là hóa đơn được in, phát hành một cách hợp pháp bởi tổ chức, cá nhân có trách nhiệm; Ngày lập hóa đơn; chữ ký người bán; chữ ký người mua để xác nhận hóa đơn được lập một cách hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin về người bán: Tên, địa chỉ, mã số thuế, số điện thoại, địa chỉ trang web (website) và địa chỉ thư điện tử (email) để có thể xác định chính thức nếu có để tiện trao đổi thông tin qua mạng)

Thông tin về hàng hóa, dịch vụ bán hoặc cung ứng: Tên, đơn vị tính, khối lượng, đơn giá, thành tiền chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, số tiền thuế GTGT và tổng số tiền thanh toán.

Thông tin về người mua: Tên, địa chỉ, mã số thuế, số tài khoản giao dịch, hình thức thanh toán.

Ngoài các thông tin bắt buộc phải có nêu trên, tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in, đặt in hóa đơn được phép bổ sung các tiêu chí khác, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình, kể cả in logo trang trí hoặc quảng cáo. Các tiêu chí in thêm phải đảm bảo phù hợp với thuần phong mỹ tục, đạo đức của người Việt, không được gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội và vi phạm đạo đức kinh doanh.

Báo giá in hóa đơn