In poster, phông bạt

Ý NGHĨA POSTER, PHÔNG BẠT

Poster – Áp phích là một ấn phẩm kích thước lớn có tính cách vừa thông tin, vừa nghệ thuật, được thiết kế qua các thủ pháp tạo hình mang tính thẩm mỹ cao nhằm mục đích truyền đạt đến người xem bằng thị giác thông tin chính về một sản phẩm, một sự kiện hay một vấn đề. Đề tài Poster có thể là quảng cáo, thông báo, tuyên truyền hay cổ động.

In Poster thường được in trên giấy hay bìa cứng gồm chữ khổ lớn và hình ảnh dễ bắt mắt. Poster có thể được yết thị ở trên tường vách, trong cửa bày hàng, lồng trong kính, nhất là những nơi đông người qua lại, mời gọi mọi người chú ý.

Về mặt thương mại Poster được dùng để quảng cáo các sản phẩm hàng hóa.

Vị trí trình bày của Poster thường là những nơi công cộng và đối tượng thưởng thức là công chúng mọi tầng lớp trong xã hội nên thông tin dù được phản ánh trực tiếp hay gián tiếp đều phải súc tích, đơn giản, dễ dàng nhận biết ghi nhớ và mang tính đại chúng cao nhất.

Báo giá in poster

MẪU POSTER, PHÔNG BẠT

in poster_01

in poster_02

in poster_03

in poster_04

in poster_05

in poster_06

in poster_07

in poster_08

in poster_09

in poster_10

in poster_11

in poster_12

Báo giá in poster

 

Loading Facebook Comments ...

Báo giá dịch vụ In Thiên Hà